Autentificare
Apasă aici dacă ai uitat parola!

Resetare parola


Completează adresa de email,
apasă butonul Trimite și
vei primi un link de acces pentru modificarea parolei.


« Înapoi la formularul de autentificare.

Regulament de inscriere

Extras din Regulamentul Oficial al Programului Patrula de Reciclare ediţia 2016-2017

I. ASPECTE GENERALE

I.1. Organizatorul programului educaţional de protecţie a mediului “Patrula de Reciclare” (denumit în continuare “Programul”) este Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec (denumită în continuare „Organizatorul”) […]
I.3. Programul educaţional de protecţie a mediului „Patrula de Reciclare” are ca scop creșterea gradului de informare în domeniul protecției mediului şi promovarea beneficiilor colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (denumite în continuare „DEEE”) în rândul publicului larg.

II. ARIA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

II.1. Programul se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în unitățile de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal, cu avizul Ministerului Educației Naționale nr 439m/19.08.2016, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean/Inspectoratul General al Municipiului Bucuresti, în baza semnării unui protocol de colaborare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

III. DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI

III.1. Dreptul de participare

III.1.1. Programul este adresat tuturor unităților de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din România.

III.1.2. Din fiecare județ se pot înscrie, în medie, 15 Patrule școlare. Validarea participanților se va face în ordinea înscrierii, conform criteriilor din prezentul Regulament. Pentru Municipiul București, numărul mediu de unități participante pe sector este de 10.

III.1.3. Unitățile de învățământ care au participat la ediția anterioară a Programului și nu au colectat cel puțin 60 kg DEEE/instituție nu vor mai putea participa la ediția 2016-2017. Aceste instituții pot deveni Suporteri ai Patrulei, la cerere, iar, la finalul ediției, vor primi certificat de Suporter.

III.1.4. Pentru unitățile de învățământ câștigătoare la ediția 2015-2016, care doresc să se reînscrie la ediția actuală, profesorii coordonatori trebuie să actualizeze datele de înscriere până la data de 9 octombrie 2016, pe site-ul proiectului.

III.2.1. Lansarea ediției și procesul de înscriere

Pentru a se înscrie în Program, fiecare unitate de învățământ va desemna un singur Profesor Coordonator, care va reprezenta unitatea de învățământ pe parcursul Programului.

III.2.1.b. Între 16 septembrie – 21 octombrie 2016: Profesorul își înscrie online unitatea de învățământ în Program, la secțiunea special dedicată de pe site-ul www.patruladereciclare.ro, până la 21 octombrie 2016, ora 23.00.

III.2.1.c. Fiecare unitate de învățământ va putea înscrie în Program minimum 15 și maximum 25 de preșcolari și elevi. Aceștia vor fi numiți Agenți ai Patrulei de Reciclare.

III.2.1.e. Între 7 – 25 noiembrie 2016: Fiecare unitate de învățământ participantă primește materialele necesare demarării Programului

III.2.2. Derularea activităților

III.2.2.a. Între 14 noiembrie 2016 – 15 mai 2017: Sub îndrumarea Profesorului Coordonator, Patrulele școlare pun în practică propriile activități (activități educative, de informare, de creație) pentru a-și informa comunitatea despre cât de important este să colecteze selectiv DEEE și pentru a încuraja obiceiul de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
Activitățile eligibile pentru evaluare sunt prezentate în Ghidul Profesorului.

III.2.2.b. Pe masură ce desfășoară aceste activități, fiecare Profesor Coordonator completează online jurnalul de activitate în contul său de pe site.

III.2.2.d. Profesorul Coordonator și agenții Patrulei vor recomanda tuturor persoanelor cu care comunică să menționeze numele unității lor de învățământ atunci când predau DEEE. Persoanele care doresc să predea DEEE mari în contul Patrulei locale sunt încurajate să sune gratuit la Telverde 0800 444 800. Profesorul Coordonator poate transmite la rândul său reprezentantului local al programului coordonatele de contact ale persoanelor care doresc ridicarea DEEE mari de la domiciliu sau sediul firmei/instituției. Reprezentantul local al programului va stabili detaliile preluării gratuite direct cu persoanele care au solicitat acest serviciu.

III.2.3. Raportare și evaluare

III.2.3.a. Între 10 – 15 mai 2017: Profesorii Coordonatori finalizează online jurnalul de activitate până la 15 mai ora 18.00.

III.2.3.b. Vor intra în procesul de jurizare pentru toate categoriile de premii numai Patrulele școlare care au colectat minimum 4 kg DEEE/agent înscris, în incinta unității de învățământ. Pentru Premiul Cea mai activă Patrulă se adaugă obligativitatea completării online a jurnalului de activitate, în termenul precizat.

Toate DEEE preluate din surse externe -comenzile de preluare DEEE de la domiciliu sau firme (TelVerde, formular online, reprezentanți locali ai programului)- vor fi calculate în contul Patrulei locale pentru categoria Premii naţionale.

III.2.3.c. Între 16 – 31 mai 2017: Juriul Programului evaluează activitatea Patrulelor.

III.2.4 Desemnarea câștigătorilor și încheierea ediției

III.2.4.a. 5 iunie 2017: Asociația Română pentru Reciclare RoRec anunță câștigătorii locali, urmând ca aceștia să primească diplomele până la data de 15 iunie 2017. Câștigătorii vor achiziționa premiile din categoriile menționate la Art.IV până la 30 iunie 2017.

III.2.4.b. Toate Patrulele școlare care au colectat în incinta unității de învățământ cantitatea minimă de 4kg/agent vor primi certificate de participare.

III.2.4.d. Între 15 mai-31 august 2017: Se continuă colectarea DEEE în contul Patrulelor locale prin Proiectul Suporterii Patrulei.

III.2.4.e. În 11 septembrie 2017: se anunță câștigătorii naționali ai programului Patrula de Reciclare, conform art. IV.

III.2.4.f. Între 2-16 octombrie 2017: Asociația Română pentru Reciclare RoRec acordă premiile câștigătorilor naționali ai programului Patrula de Reciclare.

IV. PREMII

Există două categorii de premii: locale (două pentru fiecare județ/sector în cazul municipiului București) și naționale (Premiile I,II și III).

IV.1 Premii locale

În fiecare județ/sector (municipiul Bucureşti) se vor acorda două premii: ”Cea mai activă Patrulă” și ”cea mai mare cantitate de baterii colectată de o Patrulă școlară în incinta unei unități școlare”.

Fiecare dintre premiile locale se acordă câte unei singure Patrule școlare din fiecare județ, respectiv 12 Patrule școlare din Municipiul București. În total sunt 94 de premii: 82 pentru cele 41 de județe și 12 pentru Municipiul București (câte două premii pentru fiecare sector).

Notă: În evaluarea atât pentru premiile locale cât și pentru cele naționale intră NUMAI Patrulele școlare eligibile (care au colectat minimum 4 kg DEEE/agent înscris în incinta unităţii de învățământ).

IV.2.Premii naţionale:

IV.2.a. În evaluarea pentru premiile naționale vor fi luate în considerare EXCLUSIV unitățile teritorial administrative (județe și sectoarele municipiului București) unde s-a colectat o cantitate de cel puțin 50 g DEEE/locuitor, în urma activității patrulelor locale și ale suporterilor lor, în perioada septembrie 2016 – august 2017.

IV.2.c. Se va face clasamentul celor trei unități teritorial administrative (județe și municipiul București) unde s-a colectat cea mai mare cantitate DEEE, peste 50 g/locuitor.

VII. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

VII.1 Participanţilor la Program le sunt ocrotite drepturile în conformitate cu prevederile Legii 677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Prin participarea la Program, aceştia consimt, în mod expres, la prelucrarea de către Organizator a datelor lor cu caracter personal. Profesorii Coordonatori se angajează să obțină acordul părinților elevilor minori în această privință.

VII.3 Se consideră că fotografiile, filmele și orice alt material vizual trimis de Profesorii Coordonatori ai Patrulelor școlare către Organizator dețin acordul implicit de utilizare și difuzare publică din partea tuturor subiecților. Organizatorul le va putea folosi în orice scopuri de comunicare, informare sau promovare și pe orice canale (materiale tipărite, presă, online) fără a mai solicita acordul sau a anunța persoanele implicate.